Programma 2017-2018

 

 

Maagd Maria

,

 

We leven in tijden waarin verandering mensen kolkend en verwarrend meeneemt. We zien dat aan agressie, verdediging, angstige reacties, een brute roepen en tieren, een beschuldigen van alles wat vreemd en andres aanvoelt, aan uitsluitend denken, ....
En toch is het boeiend omdat er ook veel verbetering waar te nemen is op allerlei vlakken of toch minstens een groeiend bewustzijn dat zaken juist moeten aangepakt worden.Er is ook heel wat verbindend zoeken en uitproberen van nieuwe wegen. Ook wij als abdij voelen ons angesproken en uitgedaagd. Wij bewegen in het water van de christelijke traditie en mogen met de huidige cultuur in een boeiende wisselwerking treden. We leven niet in kommer en kwel tijden. Het is een boeiende en vloeibare tijd.

Het programma voor 2017-2018 sluit aan bij de verandering en wil de begrijpen en kans bieden om 'iets' te doen. Daarnaast zijn er de vaste bakens doorheen onze oude abdij jaren: poortmaandag, vieringen, leesgroep (Het evangelie van Thomas), de ora et labora week, enz.


 

- OAK als poort

Poortmaandagen

Adem en ademen - elke maandag

- OAK als onthaasting

De ora et labora-week

Datum: maandag 9 juli tot vrijdag 13 juli 2018

- OAK als belevenis

Vieringen

Goede vrijdag 30 maart 2018

- OAK als verkenning

OAK-lezingen

Data: 19 april 2018: Herman De Dijn

 

Leesgroep : "Het evangelie van Thomas"

Data: elke tweede maandag van de maand, 's avonds:
2017: 9/10, 13/11, 11/12
en 2018: 8/01, 12/02, 12/03, 9/04, 14/05 en 11/06

- OAK in aktie

Schrijven van vrij-brieven in het kader van Amnesty International

Data: elke tweede maandag van de maand, 's avonds:
2017: 11/9, 9/10, 13/11, 11/12
en 2018: 8/01, 12/02, 12/03, 9/04, 14/05 en 11/06

Voor een overzicht van onze activiteiten op datum, onze kalender is hier bereikbaar

Indien u wenst, kan u een gedrukte versie van ons programma aanvragen. Wenst u regelmatig info over het reilen en zeilen in de Abdij, dan kan u ook intekenen op onze nieuwsbrief. Neem hiervoor contact op met het onthaal.

Aantal bezoekers: